شکست تحقیر آمیز الاتحاد و رامون دیاز در خانه

درخواست حذف این مطلب
تیم فوتبال الاتحاد عربستان شکستی سنگین در دومین هفته رقابت های لیگ این کشور متحمل شد.