اعتراض اینتر به کدام صحنه بود؟ (عکس)

درخواست حذف این مطلب
لوچانو اسپالتی و هواداران اینتر معتقدند یک پنالتی قطعی در دیدار برابر پارما برای آنها گرفته نشده است.