تساوی شارلروا در حضور 10 دقیقه ای قلی زاده

درخواست حذف این مطلب
تیم اسپورتینگ شارلروای بلژیک در دیداری حساس مقابل استاندارد لیژ به تساوی 1-1 رسید.