فوتبال ظاهر فریبنده ای دارد/ منوچهری: از این همه دروغ شرمنده نمی شوید؟

درخواست حذف این مطلب
دوست و همبازی سابق مجید غلام نژاد گفت: حدود 2،3 ماه قبل با مجید فوتبال بازی کردم و خیلی سرحال بود. مرگ او من را بسیار شوکه کرد.