تراکتور – صنعت؛ روی دور مساوی!

درخواست حذف این مطلب
آخرین باری که دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی با پیروزی یکی از تیم ها به پایان رسید، به دیدار برگشت لیگ دوازدهم بازمی گردد.