کانته: برای چلسی پیشنهادات دیگر را رد کردم

درخواست حذف این مطلب
انگولو کانته، هافبک چلسی تایید کرد که پیشنهاداتی برای ترک چلسی در اختیار داشت ولی تصمیم گرفت در لندن بماند.