مدافع تیم ملی فرانسه در بیمارستان بستری شد

درخواست حذف این مطلب
لوکاس هرناندس، مدافع تیم ملی فرانسه و اتلتیکومادرید در بیمارستان بستری شد.