تراکتور تمرین ضربات پنالتی نکرده بود!

درخواست حذف این مطلب
قبل از دیدار با صنعت نفت آبادان بازیکنان تراکتورسازی تمرین ضربات پنالتی نکرده بودند!