طراحی جالب نوکمپ به افتخار اینیستا (عکس)

درخواست حذف این مطلب
باشگاه بارسلونا قصد دارد برای آخرین بازی آندرس اینیستا از او تجلیل ویژه ای را به عمل آورد.