فیرمینو: بازی کردن برابر رئال مادرید دشوار است

درخواست حذف این مطلب
روبرتو فیرمینو، ستاره برزیلی لیورپول مدعی شد آنها تا آخرین لحظه برای غلبه بر رئال مادرید مبارزه خواهند کرد.