سرمربی پرتغال و جایگاه تضمین شده تا 2020

درخواست حذف این مطلب
فرناندو سانتوس بدون توجه به هر نتیجه ای که پرتغال در جام جهانی بگیرد در این تیم خواهد ماند.