سرخی شفر آبی است! (گزارش تصویری)

درخواست حذف این مطلب
شب گذشته وینفرد شفر فعالیت بسیار زیادی کنار زمین داشت و دائم نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کرد.