ونسانت کمپانی:/ دفاع کردن برابر لئو مسی سخت ترین کار دنیاست

درخواست حذف این مطلب
ونسانت کمپانی، مدافع بلژیکی منچسترسیتی مدعی شد ایستادگی برابر لیونل مسی کار بسیار دشواری است.