ملی پوشان آچارکشی شدند (عکس)

درخواست حذف این مطلب
تمرین امروز تیم ملی در مرکز پک انجام شد و 8 بازیکن نیز در آن حضور داشتند.