استقلال برنده نبردهای زمینی و هوایی (عکس)

درخواست حذف این مطلب
دو مدافع استقلال در نیمه اول بازی وظایف مختلفی را برعهده گرفته اند.