هواداران السد خواهان تمدید قرارداد پورعلی گنجی

درخواست حذف این مطلب
هواداران باشگاه السد با توجه به عملکرد خوب پورعلی گنجی با السد خواستار تمدید قرارداد او هستند.